آیا می دانید از چه سنی،کودک تمایل به فعالیت های اجتماعی دارد؟ اجتماعی شدن بچه ها از ۳سالگی به بعد اتفاق می افتد. با توجه به این که انسان موجودی اجتماعی است همه انسان ها از جمله کودکان ما نیازمند جامعه و تعامل با هم سالان خود هستند.
حضور بچه ها در مهدکودک این فرصت را برای اجتماعی شدن و برقراری ارتباطات سالم با هم سالان آن ها فراهم می کند.

قبل از ۳سالگی اجتماعی بودن و دوست شدن برای بچه ها مفهومی ندارد اما از ۳سالگی به بعد کم کم کودکان با هم تعامل برقرار می کنند.همه تعاملات نام دوستی ندارند اما مواردی هم داریم که بین بچه ها پیوندهای عاطفی برقرار می کند. مهدکودک این فرصت را برای تجربه ارتباطات و تعاملات اجتماعی در اختیار آن ها می گذارد.

حضور بچه ها در گروه های کوچک و انجام بازی های گروهی و فعالیت های آموزشی گروهی به بچه ها برای برقراری این ارتباط کمک می کند و مربیان مهدها نقش مهمی در برقراری این روابط دارند، حتی نقش آنهابسیار بیشتر از والدین است.

کودکانی که در مهد حضور ندارند، وظیفه والدین آن هاست که امکان برقراری این روابط را برای بچه ها فراهم کنند.اگر در همسایگی ما کودکی هم سن فرزند ما حضور دارد، خیلی خوب است که ما به عنوان والدین امکان آشنایی وبازی آنها را با هم فراهم کنیم.

افرادی که پیوند عمیق دوستی در بزرگسالی دارند و قادر به برقراری روابط عمیق هستند، این تجربیات را از دوران کودکی کسب کرده اند.

طبیعی است عمق روابط دوستی در کودکان زیاد نیست و آن ها ممکن است هر روز با کسی دوست شوند اما هر چه سن بالاتر می رود و سازگاری کودکان تقویت می شود، آن ها می توانند دوستی عمیق تر، باثبات تر و موفق تری داشته باشند.

تنظیم: شهرزاد فراهانی- منبع  salamat.ir