نام رویدادتاریخ برگزاریوضعیت
اردوی هیومن پارک۱۳۹۸/۰۶/۲۴ 
کارخانه پاستیل سازی۱۳۹۸/۰۶/۱۳انجام شد.
کارگاه ارتباط موثر کودکان و والدین۱۳۹۸/۰۶/۰۹انجام شد.
سرآشپز راتاتویی۱۳۹۸/۰۶/۰۷انجام شد.

ایونت ساخت بستنی بسکین رابینز

۱۳۹۸/۰۵/۱۰انجام شد.
شهر آرزوهای آبنباتی۱۳۹۸/۰۴/۱۳انجام شد
روز جهانی بازی های رومیزی ۱۳۹۸/۰۲/۱۳انجام شد
جشن دونات ها ۱۳۹۷/۱۲/۱۶انجام شد
جشن بهمن گان۱۳۹۷/۱۱/۰۳انجام شد
روز پدر در ایران باستان۱۳۹۷/۱۰/۲۷انجام شد
جشن دیگان۱۳۹۷/۱۰/۰۶انجام شد
جشن آذرگان۱۳۹۷/۰۹/۱۵انجام شد
کارگاه بازی – موسیقی پدر و کودک۱۳۹۷/۰۸/۲۳انجام شد
کارگاه حباب غول آسا۱۳۹۷/۰۶/۰۲انجام شد
روز بازی و شادی۱۳۹۷/۰۱/۳۱انجام شد
جشن نوروز۱۳۹۶/۱۲/۱۰انجام شد
مسابقات روبیک۱۳۹۶/۱۲/۲۰انجام شد
کارگاه ساخت پاستیل۱۳۹۶/۱۱/۲۷انجام شد
جشنواره ساخت آدم برفی۱۳۹۶/۱۱/۰۶انجام شد
جشن پدر و پسر۱۳۹۶/۱۰/۲۹انجام شد
کارگاه اسلایم۱۳۹۶/۱۰/۰۸انجام شد