در ایران باستان نخستین جشن دیگان، در ماه دی یعنی روز اورمزد از ماه دی،خرم روز نیز نام داشته است. در این روز که روِز پس از شب چله، یعنی بزرگترین شب سال بوده است، پادشاه کشور و حاکِم شهر،دیدار عمومی با مردم داشته اند. اکنون نیز زرتشتیان در برخی از شهر ها و روستاها، یکی از روزهای دی، در ماه دی و یا همۀ آن را جشن می گیرند. همانند جشن های ماهیانه دیگر، کوشش می کنند تا در محل های عمومی مانند تالار آدریان و آتشکده گرد هم آیند و جشن دیگان را با سرور و شادمانی برگزار کنند.

این جشن در تاریخ ششم دی ماه ، توسط موسسه سرواندیشان آفتاب در مهدکودک آفتاب برگزار شد.