ثبت نام دوره های آنلاین (جدید) مشاهده کلاس ها

آموزشگاه تخصصی سرواندیشان آفتاب

تخصصی ترین آموزشگاه شرق تهران

دپارتمان زبان های خارجی

آزمون تافل پرایمری

TOFEL Primary Exam

آزمون تافل پرایمری

اطلاعات بیشتر

زبان فرانسه عمومی

General French Classess

زبان فرانسه عمومی

ثبت نام

زبان انگلیسی عمومی

General English Classess

زبان انگلیسی عمومی

ثبت نام

دپارتمان موسیقی

گیتار

Guitar

گیتار

ثبت نام

پیانو

Piano

پیانو

ثبت نام

تنبک

Tonbak

ویولن

Violin

ویولن

ثبت نام

دپارتمان ریاضی و بازی های فکری

روبیک

Rubik

روبیک

ثبت نام

شطرنج

Chess

شطرنج

ثبت نام

ریاضی خلاق

Creative Math

ریاضی خلاق

ثبت نام

چرتکه

Abacus

چرتکه

ثبت نام

دپارتمان ورزش

فوتبال

Football

فوتبال

ثبت نام

شنا

Swimming class

برنامه تشکیل کلاس

ردیفزبان
سطح
نام استادرده سنیروزهای تشکیلساعت تشکیل
۱زبان انگلیسیBig Fun 2خانم قهاریکلیشنبه و دوشنبه۱۳:۴۵-۱۴:۴۵
۲زبان انگلیسیListening – Speakingخانم قهاریکلیشنبه و دوشنبه۱۲:۴۰-۱۳:۴۰
۳زبان انگلیسیBig Englishخانم قهاریکلیشنبه و دوشنبه۱۱:۳۵-۱۲:۳۵
۴زبان انگلیسیBig Fun 3خانم بیگیکلیشنبه و دوشنبه۱۳:۴۵-۱۴:۴۵
۵زبان انگلیسیBig Fun 3خانم بیگیکلییکشنبه و سه شنبه۱۳:۴۵-۱۴:۴۵
۶زبان انگلیسیBig Fun 2خانم بیگیکلیشنبه و دوشنبه۱۸:۳۰-۱۹:۳۰
۷تعیین سطح  کلی  
ردیفنام کلاسنام استادرده سنیروزهای تشکیلساعت تشکیل
۱
چرتکهخانم رشیدیکلیشنبه و دوشنبه۱۲:۱۵-۱۳:۱۵
۲
ریاضی خلاقخانم برجستهکلییکشنبه و سه شنبه۱۴-۱۵
۳موسیقی – ویولنخانم کاشانیکلییکشنبهتعیین وقت
۴موسیقی – تنبکآقای ضرغامکلیشنبهتعیین وقت
۵موسیقی – پیانوخانم دیاریکلیسه شنبهتعیین وقا
۶روبیکآقای مصطفویکلییکشنبه – سه شنبه۱۴-۱۵
۷شطرنجخانم صفویکلییکشنبه – سه شنبه۱۶:۳۰-۱۷:۳۰
۸شناآقای گواهیکلییکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه۱۰-۱۱:۳۰
© تمامی حقوق مادی و معنوی برای موسسه سرواندیشان آفتاب محفوظ است. 1399