سعی برآنست که با فراهم آوردن محیطی موسیقیایی کودکان با موسیقی های مختلف و ریتمهای گوناگون مواجه شوند و مادران نیز تکنیک های آموزشی تازه ای را در جهت بازی کردن و آواز خواندن با کودکان فرابگیرند. تاکید بر کار گروهی/ تقویت درک الگوهای ریتمیک/درک فواصل موسیقی با بازیهای اوازی از اهداف این کارگاه میباشد.


زمان:

سه شنبه نهم مهر ماه – ساعت ۱۷

مکان:

مهدکودک آفتاب – به نشانی تهرانپارس – بزرگراه رسالت شرقی – نرسیده به متروی تهرانپارس


ثــــــــبت نــــــام