کمپ علمی تابستانه سرواندیشان آفتاب ثبت نام می کند.  این کمپ با هدف مرور درسهای سال گذشته و  آماده سازی دانش آموزان برای سال جدید برگزار می شود.

شرکت برای عموم افراد آزاد می باشد.

اساتید کمپ علمی تابستانه به شرح زیر می باشد:

پایه اول : ریاضیات دبیر خانم برجسته، فارسی دبیر خانم شهبازی

پایه دوم : ریاضیات و فارسی دبیر خانم گنجعلی

پایه سوم : ریاضیات و فارسی دبیر خانم لواسانی

پایه چهارم : فارسی دبیر خانم فراهانی، ریاضیات دبیر آقای رضایی، علوم دبیر خانم رزقی

پایه پنجم : ریاضیات دبیر آقای رضایی، علوم دبیر خانم رزقی

پایه ششم : ریاضیات دبیر آقای رضایی، علوم دبیر خانم رزقی

در این دوره با استفاده از بازی و کارهای عملی مفاهیم مرور شده و دانش آموزان آموزش میبینند.

شروع: از ۲۹ تیر ماه
تعداد جلسات: ۱۲ جلسه
زمان برگزاری: شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰

تذکر: دانش آموزان باید در پایه ای که در سال جدید خواهند رفت ثبت نام نمایند.

جهت ثبت نام ، روی دکمه زیر کلیک کنید: