کارگاه ارتباط موثر کودکان و والدین ویژه والدین به همراه کارگاه  بازیهای شاد برای کودکان

الگو بچه ها والدین هستند پس برای تربیت موثر باید بر رفتارهای خود و چگونگی مواجهه با مسائل مختلف تسلط داشته باشیم
این کارگاه رایگان می باشد.

استاد: خانم دکتر کامرانی

تاریخ : شنبه ۹ شهریور ماه

ساعت : ۱۷ بعدازظهر

مکان : مهدکودک آفتاب

جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.