کلاس های خوشنویسی زیر نظر استاد رحیمی (استاد رسمی انجمن خوشنویسان ایران) برای رده سنی کودکان، نوجوان، بزرگسال ، با ارائه گواهینامه معتبر، ثبت نام می نماید.

دست خط خوب و خوشنویسی، با توانمندی کودکان در قدرت تمرکز و توجه به مطالب درسی و یادگیری و به ذهن سپردن مطالب در حافظه ارتباط مستقیم دارد.

بهتر است خوش خطی از سنین پایین آموزش داده شود تا بد خطی به یک نقص و ضعف در بزرگسالی تبدیل نشود.

خوش خطی با اعتماد به نفس، احساس مثبت و موفقیت رابطه مستقیم دارد.