آغاز ثبت نام دوره ضمن خدمت “آموزش و پرورش دبیر پیش دبستانی”

با صدور گواهی معتبر از موسسه مهدوی و سرواندیشان آفتاب

مطابق بخشنامه وزارتخانه به شماره ۷۰۳۹۴ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گذراندن این دوره برای دبیران پیش دبستانی الزامی است

این دوره مناسب دبیران پیش دبستانی و روان شناسان می باشد.

در این دوره تکنیک های ارتباطی و افزایش قوای ذهنی کودک و آشنایی با جدیدترین بازی های روز دنیا تدریس خواهد شد.

کد دوره : ۹۱۴۰۰۴۱۳

استاد : آقای نغمه گو (کارشناس روانشناسی صدا و سیما)

شروع دوره : از ۲۴ مرداد ماه

زمان تشکیل  : پنج شنبه ۹ تا ۱۴:۳۰

مدت زمان کلی  : ۱۶ ساعت

هزینه ثبت نام: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ( معادل صد هزار تومان )