جشن خوشمزه ی پیتزا و اسنک با استقبال دانش آموزان دبستان آفتاب انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دبستان آفتاب، در این جشن خوشمزه، دانش آموزان خلاق دبستان آفتاب با درست کردن پیتزا و اسنک زیر نظر مربی خود اوقات خوشی را در کنار یکدیگر سپری کردند.