گاهی پیش می آید که کودک تمایلی برای اعلام احساسات درونی اش به ما ندارد یا اینکه از پس اینکار برنمی آید. شاید در ابتدا برای پدر یا مادری که سعی می کند فرزندش را بفهمد این رویه خسته کننده باشند، اینکه همیشه او حرف زدن را شروع کند و همیشه با پاسخ های یکسانی روبرو شود. اما اگر کودک شما به نقاشی کردن علاقه داشته باشد می توان به درون او پی برد.

نحوه نقاشی کشیدن کودکان ، کجای برگه نقاشی کشیدن ، ترسیم اعضای اصلی ، بزرگ و کوچک کشیدن ، هرکدام نشان دهنده یک جنبه از شخصیت کودکان می باشد.

بعنوان مثال اگر کودک علاقه به کشیدن یک فرد نظامی (پلیس ،سرباز )داردگویا روحیه پرخاشگری اوست .کشیدن انسان با سرکوچک نشان دهنده ترس ها و کم رویی است و کشیدن انسان با سربزرگ نشان دهنده اعتماد به نفس بالای او و علاقه به پیشرفت و پرسشگری اوست.

نقاشی کودک ، نشانی از آینده اوست. قرار است در روز شنبه دوم شهریورماه ، کارگاهی در دبستان سرواندیشان آفتاب تشکیل شود که خانم دکتر کامرانی و تیم او به شما کمک کنند تا کودک خود را از روی نقاشی هایی که متناسب با سن خود می کشد ،  بهتر بشناسید.

با توجه به محدودیت فضا لطفا ثبت نام را انجام دهید.