صبر کنید...

موسسه فرهنگی ، هنری سرواندیشان آفتاب

برگزاری کلاس ها و ایونت های آموزشی

آموزش ضمن خدمت

موسسه ی فرهنگی آموزشی آفتاب در چارچوب اصل ضرورت توسعه ی همکاری های علمی – آموزشی، تفاهم نامه همکاری با موسسه ی آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی، جهت برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و تربیت نیروی انسانی متخصص برای آموزش و پرورش منعقد نموده است.

این همکاری در زمینه های طراحی دوره های آموزشی و اجرای آن و نیز توسعه ی شایستگی های تخصصی و حرفه ای نیروی انسانی لازم در آموزش و پرورش با بهره گیری از مدرسین مجرب، تنوع در روش های آموزشی و استفاده ی هوشمندانه از بسته ی آموزش الکترونیکی از آغاز ثبت نام  تا برگزاری دوره و ارائه ی مدرک معتبر از موسسه ی شهید مهدوی،صورت می پذیرد.

موسسه ی فرهنگی  آموزشی آفتاب با آگاهی از ضریب تاثیر نقش آفرینی مدیران، معاونان، معلمان و مربیان مدارس، نقطه ی آغازین آموزش های خود را به مراکز آموزش و پرورش و مدارس تهران تعمیم می دهد.

هدف ما آفرینش و کاربرد دانش در ساحت اندیشه ها، روش ها و کارکردهای سازمانی به وسیله ی طراحی دوره های آموزشی کارآمد، جهت افزایش شایستگی های علمی، تخصصی و حرفه ای همکاران عزیز فرهنگی می باشد.

کد دورهنام دورهتاریخ تشکیلوضعیت
۹۲۳۰۵۷۰۷آموزش  و تحلیل بازی های فکری۱۳۹۸/۰۴/۲۷در حال ثبت نام
روزتاریخموضوعتوضیحات
پنجشنبه۱۳۹۸/۰۴/۲۷بازی های پازل گونه
 • مکعب ۲*۲ به روش مفهومی
 • مار جادویی ( ساخت الگوهای مختلف)
 • پنتامینو ( الگو سازی ، حل معما ، خلاقیت)
 • تنگلمنت ها ( ساخت و اجرا)
 • پازل بلوکی ( ۱۵ ، الگویی ، مازی شکل و…)
 • پازل های معمایی ( پرش قورباغه ، بگرد و پیدا کن )
 • الگویی ( تانگرام ها ، مکعب هوش و …)
جمعه۱۳۹۸/۰۴/۲۸بازی های تعادلی و مهارتیساختنی ها :

 • نی سازه ها ، چینه ها (طراحی و ساخت بازیهای مختلف)

مهارتی و تعادلی :

 • قایم موشک ( تقویت حافظه ) لیوان چینی ، پاتک ، جنگا ، دکتر اکتشاف
پنجشنبه۱۳۹۸/۰۵/۰۳بورد گیم هابورد گیم های انتزاعی :

 • دوزها
 • اتللو ( آنتی اتللو) ، پیلوس ، چکرز ،( انواع سبک ها آمریکایی ، اسپانیایی)
 • مانکالا ، ابلون ( انواع سبک ها بلژیکی ، آلمانی ، کلاسیک و…)
 • نبرد چراگاه ، کوریدور ، اسکیموها ، پنتاگو ، نوترون ، ببر ها و گاوها
 • فکر و بکر ، Kings Vally
جمعه۱۳۹۸/۰۵/۰۴بازی های کارتی
 • تیزبین ( چند روش بازی )، ست
 • کارت اونو ( چند بازی مختلف : اونو ، گلف ، پیرامید ، دوز کارتی ، ۴ رنگ ، پازل منطقی ، ماهیگیری )
 • No thanks ، چهار مینو ، دو ضرب ، پیک نیک ، دو مینو