رزرو بوفه هفته سوم اسفند​

این رزرو برای تاریخ ۱۳ اسفند الی ۱۷ اسفند می باشد.

مهلت ثبت سفارش تا ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه می باشد.

فرم رزرو بوفه - هفته سوم اسفند

  • هفته دوم اسفند ماه - از تاریخ 6 تا 10 اسفند
  • لطفا شماره با صفحه کلید انگلیسی ثبت شود.
  • 0 تومان
  • لطفا مبلغ تعیین شده را به شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۲۰۸۷۴۹۵۹۰ بانک پارسیان - به نام محمدهادی نجارپور و فرشته دیهیمی واریز نموده و رسید آن را در این قسمت آپلود نمایید.